Prihlásiť
 1. Vyberte si z našej ponuky Zvučiek.
 2. Zvoľte práva, o ktoré máte záujem.
 3. Po vložení do košíka môžete buď pokračovať v on-line nákupe, alebo prejsť k registrácii objednávky (v ľavej časti sa objaví košík s možnosťou „Objednať“).
 4. Vyplňte Vaše fakturačné a kontaktné údaje.
 5. Zvoľte si spôsob dodania:
  1. stiahnuť cez internet
  2. na nosiči:
   • Slovenskou poštou (doprava zadarmo v celej SR)
   • Osobný odber
 6. Vyberte spôsob platby:
  1. V hotovosti
  2. Prevodom na účet
  3. Dobierkou
 7. V tejto fáze si ešte môžete vypočuť objednané produkty a meniť obsah Vášho košíka. Ak chcete objednávku potvrdiť, kliknite na tlačidlo „Objednať“.
 8. Obratom Vám zašleme e-mail s možnosťami dodania produktu download verzie, resp. na nosiči.

V prípade, že máte záujem o exkluzívne práva (E.R), je vhodné, aby ste navštívili naše pracovisko, kde by sme Vami objednané produkty upravili/dotvorili podľa Vašich exkluzívnych požiadaviek.

S faktúrou posielame listinu o prevode autorských práv na Váš subjekt.