Prihlásiť

Cenník služieb HD Sound Studio platný od 1.1.2010

Služba Cena Poznámka
1. Nahrávanie hovoreného slova* 20 € / 1 hod. Za hodinu je považovaná každá začatá hodina
2. Nahrávanie hudobných nástrojov, spevu...* 20 € / 1 hod. Za hodinu je považovaná každá začatá hodina
3. Mixáž* 20 € / 1 hod. Za hodinu je považovaná každá ukončená hodina
4. Kompozícia (scénická a filmová hudba, zvučky, jingle, reklama...) 50 – 300 € / skladbu V závislosti na dĺžke a náročnosti skladby
5. Mastering** 4 € / 1min. Za minútu je považovaná každá ukončená minúta

 * - Minimálna sadzba je 60 €. Po 3. hodine sa za každú hodinu účtuje 20 €.
** - nad 10 skladieb, mastering = 0 €

Cenník paušálov

Paušál Čas (hod) Cena (€) Cena za hodinu
1.20 mix 20 350 €17,5 €
2.40 mix 40 640 €16 €
3.70 mix 70 1085 €15,5 €
4.100 mix 100 1400 €14 €
5.20 rec 20 350 €17,5 €
6.40 rec 40 640 €16 €
7.70 rec 70 1085 €15,5 €
8.100 rec 100 1400 €14 €
9.20 mix + 20 rec 40 600 €15 €
10.40 mix + 40 rec 80 1080 €13 €
11.70 mix + 70 rec 140 1540 €11 €
12.100 mix + 100 rec 200 1800 €9 €

Cenník produktov je podľa aktuálnej ponuky dostupný v sekcii Produkty.